NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Hỏi đáp
Nạp lại trang này Danh sách mặt cười

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ "Biển Đảo Quê Hương - 2014""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Mặt cười
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:king: King King
:gian: 021 021
:telephone: Telephone Telephone
:luoi: 005 005
:fierce: Fierce Fierce
:pitiful: Pitiful Pitiful
:p Stick Out Tongue Stick Out Tongue
:he: 052 052
:kick: Kick Kick
:hoi: 018 018
:swimming: Swimming Swimming
:nguong: 004 004
:expect: Expect Expect
:pig: Pig Pig
;) Wink Wink
:quy: 051 051
:infatuated: Infatuated Infatuated
:sau: 017 017
:surrenders: Surrenders Surrenders
:khoc: 003 003
:embarrassing: Embarrassing Embarrassing
:peep: Peep Peep
:D Big Grin Big Grin
:hi: 045 045
:incense: Incense Incense
:ngu: 014 014
:superman: Superman Superman
:cuoi: 001 001
:dining: Dining Dining
:ok: Ok Ok
:o Embarrassment Embarrassment
:them: 040 040
:angel: 013 013
:heart: Heart Heart
:snicker: Snicker Snicker
smiles Mat cuoi Mat cuoi
:cutesmile: Cutesmile Cutesmile
:nosebleed: Nosebleed Nosebleed
:) Smile Smile
:votay: 034 034
:nhaymat: 012 012
:Happy: Happy Happy
:smells: Smells Smells
:( Frown Frown
:coy: Coy Coy
:no: No No
:loipha: 033 033
:lacha: 011 011
:handshake: Handshake Handshake
:simper: Simper Simper
:confused: Confused Confused
:congratulate: Congratulate Congratulate
:music: Music Music
:bye: 029 029
:tuc: 010 010
:grimace: Grimace Grimace
:Sick: Sick Sick
:complaint: Complaint Complaint
:moneygrubber: Moneygrubber Moneygrubber
:baiphuc: 027 027
:khoa: 009 009
:gasmask: Gasmask Gasmask
:savage: Savage Savage
:mad: Mad Mad
:bemused: Bemused Bemused
:mail: Mail Mail
:hoanho: 024 024
:welcome: Welcome Welcome
:rang: 007 007
:gaolbird: Gaolbird Gaolbird
:research: Research Research
:awkward: Awkward Awkward
:kiss: Kiss Kiss
:matlac: 022 022
:ThumbsUp: ThumbsUp ThumbsUp
:thuoc: 006 006
:fortunecat: Fortunecat Fortunecat
:please: Please Please
:khocloc: 053 053
:rolleyes: Roll Eyes (Sarcastic) Roll Eyes (Sarcastic)
:cool: Cool Cool
:eek: EEK! EEK!

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:10 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.