NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Hỏi đáp
Nạp lại trang này Danh sách mặt cười

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Mặt cười
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:41: 41 41
:4: 4 4
:9: 9 9
:) Smile Smile
:33: 33 33
:ethen: ethen ethen
:7: 7 7
:( Frown Frown
:32: 32 32
:6: 6 6
:confused: Confused Confused
:30: 30 30
:5: 5 5
:eek: EEK! EEK!
:1: 1 1
:29: 29 29
:3: 3 3
:mad: Mad Mad
:27: 27 27
:2: 2 2
:rolleyes: Roll Eyes Roll Eyes
:21: 21 21
:cool: Cool Cool
:20: 20 20
:p Stick Out Tongue Stick Out Tongue
:16: 16 16
;) Wink Wink
:101: 101 101
:11: 11 11
:13: 13 13
:D Big Grin Big Grin
:100: 100 100
:8: 8 8
:10: 10 10
:o Embarrassment Embarrassment
:choc: choc choc
:thankyou: thankyou thankyou
:clap: clap clap
:dapxe: dapxe dapxe
:kiss2: kiss2 kiss2
:daptay: daptay daptay
:cheer: cheer cheer
:ilu: ilu ilu
:tt2: thienthan2 thienthan2
:huglove: huglove huglove
:number1: number1 number1
:24: 24 24
:noitham: noitham noitham
:hello3: hello3 hello3
:laughing: laughing laughing
:xemay: xemay xemay
:drunk: drunk drunk
:angel: 013 013
:cutesmile: Cutesmile Cutesmile
:snicker: Snicker Snicker
:votay: 034 034
:nhaymat: 012 012
:Happy: Happy Happy
:coy: Coy Coy
:smells: Smells Smells
:thanx: thanx thanx
:loipha: 033 033
:no: No No
:lacha: 011 011
:handshake: Handshake Handshake
:congratulate: Congratulate Congratulate
:simper: Simper Simper
:bye: 029 029
:music: Music Music
:tuc: 010 010
:grimace: Grimace Grimace
:complaint: Complaint Complaint
:baiphuc: 027 027
:moneygrubber: Moneygrubber Moneygrubber
:khoa: 009 009
:bemused: Bemused Bemused
:thutinh: thutinh thutinh
:hoanho: 024 024
:mail: Mail Mail
:rang: 007 007
:welcome: Welcome Welcome
:awkward: Awkward Awkward
:research: Research Research
:matlac: 022 022
:thuoc: 006 006
:fortunecat: Fortunecat Fortunecat
:ThumbsUp: ThumbsUp ThumbsUp
:khocloc: 053 053
:please: Please Please
:gian: 021 021
:luoi: 005 005
:fierce: Fierce Fierce
:telephone: Telephone Telephone
:he: 052 052
:pitiful: Pitiful Pitiful
:hoi: 018 018
:kick: Kick Kick
:hihihi: hihihi hihihi
:nguong: 004 004
:expect: Expect Expect
:swimming: Swimming Swimming
:quy: 051 051
:pig: Pig Pig
:sau: 017 017
:infatuated: Infatuated Infatuated
:khoc: 003 003
:choctuc: choctuc choctuc
:surrenders: Surrenders Surrenders
:hi: 045 045
:peep: Peep Peep
:ngu: 014 014
:incense: Incense Incense
:cuoi: 001 001
:dining: Dining Dining
:them: 040 040
:ok: Ok Ok
:heart: Heart Heart
:nosebleed: Nosebleed Nosebleed
:cuoi22: cuoi22 cuoi22
:Sick: Sick Sick
:savage: Savage Savage
:chochut: chochut chochut
:kiss: Kiss Kiss
:king: King King
:superman: Superman Superman
More
What to Type Resulting Graphic Meaning
:lay: lay lay
:laixe: laixe laixe
:nhaymua: nhaymua nhaymua
:lacdau: lacdau lacdau
:cheers: cheers cheers
:aaa: aaa aaa
:ngaiwe: ngaiwe ngaiwe
:kis: kis kis
:docsach: docsach docsach
:muavo: muavo muavo
:choctiep: choctiep choctiep
:muakiem: muakiem muakiem
:battay: battay battay
:flower2: flower2 flower2
:tanghoa2: tanghoa2 tanghoa2
:banhtrai: banhtrai banhtrai
:thankyou2: thankyou2 thankyou2
:birthday: birthday birthday
:niceday2: niceday2 niceday2
:welcome3: welcome3 welcome3
:hello: hello hello
:welcome4: welcome4 welcome4
:nup: nup nup
:happytime: happytime happytime
:love: love love
:muabung: muabung muabung
:oto: oto oto
:dzot: dzot dzot
:xinchao: xinchao xinchao
:crtlt1: crtlt1 crtlt1
:newyear: newyear newyear
:888: 888waxa 888waxa
:gian2: gian2 gian2
:youtheman: youtheman youtheman
:nhayluoi: nhayluoi nhayluoi
:ma2: ma2 ma2
:cong: cong cong
:cogaidapxe: cogaidapxe cogaidapxe
:morning: morning morning
:dance2: dance2 dance2
:loaloa: loaloa loaloa

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:59 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.