NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Hỏi đáp
Nạp lại trang này Danh sách mặt cười

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ "Biển Đảo Quê Hương - 2014""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Mặt cười
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:lacha: 011 011
:handshake: Handshake Handshake
:confused: Confused Confused
:congratulate: Congratulate Congratulate
:simper: Simper Simper
:bye: 029 029
:music: Music Music
:tuc: 010 010
:grimace: Grimace Grimace
:complaint: Complaint Complaint
:Sick: Sick Sick
:baiphuc: 027 027
:moneygrubber: Moneygrubber Moneygrubber
:khoa: 009 009
:gasmask: Gasmask Gasmask
:mad: Mad Mad
:bemused: Bemused Bemused
:savage: Savage Savage
:hoanho: 024 024
:mail: Mail Mail
:welcome: Welcome Welcome
:rang: 007 007
:gaolbird: Gaolbird Gaolbird
:awkward: Awkward Awkward
:research: Research Research
:matlac: 022 022
:kiss: Kiss Kiss
:ThumbsUp: ThumbsUp ThumbsUp
:thuoc: 006 006
:fortunecat: Fortunecat Fortunecat
:khocloc: 053 053
:please: Please Please
:gian: 021 021
:king: King King
:telephone: Telephone Telephone
:luoi: 005 005
:fierce: Fierce Fierce
:p Stick Out Tongue Stick Out Tongue
:he: 052 052
:pitiful: Pitiful Pitiful
:hoi: 018 018
:kick: Kick Kick
:swimming: Swimming Swimming
:nguong: 004 004
:expect: Expect Expect
;) Wink Wink
:quy: 051 051
:pig: Pig Pig
:sau: 017 017
:infatuated: Infatuated Infatuated
:surrenders: Surrenders Surrenders
:khoc: 003 003
:embarrassing: Embarrassing Embarrassing
:D Big Grin Big Grin
:hi: 045 045
:peep: Peep Peep
:ngu: 014 014
:incense: Incense Incense
:superman: Superman Superman
:cuoi: 001 001
:dining: Dining Dining
:o Embarrassment Embarrassment
:them: 040 040
:ok: Ok Ok
:angel: 013 013
:heart: Heart Heart
smiles Mat cuoi Mat cuoi
:cutesmile: Cutesmile Cutesmile
:snicker: Snicker Snicker
:) Smile Smile
:votay: 034 034
:nosebleed: Nosebleed Nosebleed
:nhaymat: 012 012
:Happy: Happy Happy
:( Frown Frown
:coy: Coy Coy
:smells: Smells Smells
:loipha: 033 033
:no: No No
:rolleyes: Roll Eyes (Sarcastic) Roll Eyes (Sarcastic)
:cool: Cool Cool
:eek: EEK! EEK!

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:01 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.