Nguyệt Vin

Nguyệt Vin (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nothing (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Cm cảnh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2563)

Nothing 24-03-11 03:51 PM

Cm cảnh
 
Cm cảnh

Sư tử m sai chớ củ từ
Khng th n bảo rắn đầu hư
Ru hm dm vểnh b đe cắt
Vuốt cọp m khoe hắn dọa nhừ
Mấy bận gan rồng toan nổi dậy
Vi lần mu ch định lm nư
Ai d gấu vả cho sưng mặt
Chẳng dm knh nn chỉ ậm ừ

24.3.11

ntd 25-03-11 11:49 AM

Cm cảnh

Sư tử m sai chớ củ từ
Khng th n bảo rắn đầu hư
Ru hm dm vểnh b đe cắt
Vuốt cọp m khoe hắn dọa nhừ
Mấy bận gan rồng toan nổi dậy
Vi lần mu ch định lm nư
Ai d gấu vả cho sưng mặt
Chẳng dm knh nn chỉ ậm ừ

24.3.11


Đố dm ừ!

Co gặp g non chẳng thể từ
Heo xơi cm hẩm lẫn đồ hư
Ưa chơi Ch tp gi bầm tm
Khoi thả D ăn cỏ nt nhừ
Cắt trẻ Cu mềm khng đủ phỉ
Tru gi đất cứng chẳng vừa nư
M Chim C kiểng nhưng m nht
Thỏ đế b ku... đố dm ừ!

ntd

phale 25-03-11 12:40 PM

]Cm cảnh

Sư tử m sai chớ củ từ
Khng th n bảo rắn đầu hư
Ru hm dm vểnh b đe cắt
Vuốt cọp m khoe hắn dọa nhừ
Mấy bận gan rồng toan nổi dậy
Vi lần mu ch định lm nư
Ai d gấu vả cho sưng mặt
Chẳng dm knh nn chỉ ậm ừ

24.3.11


Đố dm ừ!

Co gặp g non chẳng thể từ
Heo xơi cm hẩm lẫn đồ hư
Ưa chơi Ch tp gi bầm tm
Khoi thả D ăn cỏ nt nhừ
Cắt trẻ Cu mềm khng đủ phỉ
Tru gi đất cứng chẳng vừa nư
M Chim C kiểng nhưng m nht
Thỏ đế b ku... đố dm ừ!

ntd


Lấy chồng ngoại

Chuột sa hầm gạo hỏi ai từ?
Con so sang bờ, kệ ảo hư
Chọn c trời ơi ra c kiểng
M cua cha ạ trng cua nhừ
C sa nước đục nhn thm tiếc
Vịt lọt ao lầy nghĩ muốn nư
Hạt ngọc bn chn g cưỡi phượng
V đu đũa lệch rng cu ừ?

PL 25.3.11

Shrek 25-03-11 01:33 PM

Cm cảnh

Sư tử
m sai chớ củ từ
Khng th n bảo rắn đầu hư
Ru hm dm vểnh b đe cắt
Vuốt cọp m khoe hắn dọa nhừ
Mấy bận gan rồng toan nổi dậy
Vi lần mu ch định lm nư
Ai d gấu vả cho sưng mặt
Chẳng dm knh nn chỉ ậm ừ

24.3.11


Đố dm ừ!

Co
gặp g non chẳng thể từ
Heo xơi cm hẩm lẫn đồ hư
Ưa chơi Ch tp gi bầm tm
Khoi thả D ăn cỏ nt nhừ
Cắt trẻ Cu mềm khng đủ phỉ
Tru gi đất cứng chẳng vừa nư
M Chim C kiểng nhưng m nht
Thỏ đế b ku... đố dm ừ!

ntd


Lấy chồng ngoại

Chuột
sa hầm gạo hỏi ai từ?
Con so sang bờ, kệ ảo hư
Chọn c trời ơi ra c kiểng
M cua cha ạ trng cua nhừ
C sa nước đục nhn thm tiếc
Vịt lọt ao lầy nghĩ muốn nư
Hạt ngọc bn chn g cưỡi phượng
V đu đũa lệch rng cu ừ?

PL 25.3.11Cho Shrek tham da dz...

CHỊU ĐỜI HỔNG THẤU

Muỗi đốt? Dng lun vợt điện từ...
Rận b gi riết mng tay hư
Ruồi bu lọt chn kinh hong hi
Chấy bắt lăn chai thảm thiết nhừ
Ch đi lng tơi xơi gin tạm
Cầy bi nhớt cặn chặn ve
No kềnh tấu khc chăng tơ nhện
Rệp cắn hề chi chết cũng ừ

ntd 25-03-11 01:50 PM

Cn chữ "Cắt" l con chim Cắt sao Shrek khng t đậm nhỉ? hh...

Nothing 28-03-11 04:51 PM

Cm cảnh

Sư tử
m sai chớ củ từ
Khng th n bảo rắn đầu hư
Ru hm dm vểnh b đe cắt
Vuốt cọp m khoe hắn dọa nhừ
Mấy bận gan rồng toan nổi dậy
Vi lần mu ch định lm nư
Ai d gấu vả cho sưng mặt
Chẳng dm knh nn chỉ ậm ừ

24.3.11


Đố dm ừ!

Co
gặp g non chẳng thể từ
Heo xơi cm hẩm lẫn đồ hư
Ưa chơi Ch tp gi bầm tm
Khoi thả D ăn cỏ nt nhừ
Cắt trẻ Cu mềm khng đủ phỉ
Tru gi đất cứng chẳng vừa nư
M Chim C kiểng nhưng m nht
Thỏ đế b ku... đố dm ừ!

ntd


Lấy chồng ngoại

Chuột
sa hầm gạo hỏi ai từ?
Con so sang bờ, kệ ảo hư
Chọn c trời ơi ra c kiểng
M cua cha ạ trng cua nhừ
C sa nước đục nhn thm tiếc
Vịt lọt ao lầy nghĩ muốn nư
Hạt ngọc bn chn g cưỡi phượng
V đu đũa lệch rng cu ừ?

PL 25.3.11Cho Shrek tham da dz...

CHỊU ĐỜI HỔNG THẤU

Muỗi đốt? Dng lun vợt điện từ...
Rận b gi riết mng tay hư
Ruồi bu lọt chn kinh hong hi
Chấy bắt lăn chai thảm thiết nhừ
Ch đi lng tơi xơi gin tạm
Cầy bi nhớt cặn chặn ve
No kềnh tấu khc chăng tơ nhện
Rệp cắn hề chi chết cũng ừ


Cam chịu

C thiệt mnh nhanh n lại từ
Tuồng mo mấy lớp đợi mng hư
Săm soi mng đỏ như g khiếp
Tỉa tt my xanh tựa khỉ nhừ
Tưởng Phượng đong đưa nhn muốn xỉu
Nghĩ Rồng ng ẹo ng thm nư
Đnh thi nuốt giận lng ngao ngn
Rắn mặt d cho cũng phải ừ

NT 28.3.11


Mi giờ GMT +7. Hiện tại l 04:19 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT khng chịu bất cứ trch nhiệm no từ bi viết của thnh vin.