NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Hỏi đáp
Nạp lại trang này Danh sách mặt cười

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Mặt cười
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:hoanho: 024 024
:mail: Mail Mail
:gaolbird: Gaolbird Gaolbird
:welcome: Welcome Welcome
:rang: 007 007
:awkward: Awkward Awkward
:research: Research Research
:kiss: Kiss Kiss
:matlac: 022 022
:fortunecat: Fortunecat Fortunecat
:ThumbsUp: ThumbsUp ThumbsUp
:thuoc: 006 006
:khocloc: 053 053
:please: Please Please
:king: King King
:gian: 021 021
:fierce: Fierce Fierce
:telephone: Telephone Telephone
:luoi: 005 005
:he: 052 052
:pitiful: Pitiful Pitiful
:p Stick Out Tongue Stick Out Tongue
:kick: Kick Kick
:hoi: 018 018
:expect: Expect Expect
:swimming: Swimming Swimming
:nguong: 004 004
:quy: 051 051
:pig: Pig Pig
;) Wink Wink
:infatuated: Infatuated Infatuated
:sau: 017 017
:embarrassing: Embarrassing Embarrassing
:surrenders: Surrenders Surrenders
:khoc: 003 003
:hi: 045 045
:peep: Peep Peep
:D Big Grin Big Grin
:incense: Incense Incense
:ngu: 014 014
:dining: Dining Dining
:superman: Superman Superman
:cuoi: 001 001
:them: 040 040
:ok: Ok Ok
:o Embarrassment Embarrassment
:heart: Heart Heart
:angel: 013 013
:cutesmile: Cutesmile Cutesmile
:snicker: Snicker Snicker
smiles Mat cuoi Mat cuoi
:votay: 034 034
:nosebleed: Nosebleed Nosebleed
:) Smile Smile
:Happy: Happy Happy
:nhaymat: 012 012
:coy: Coy Coy
:smells: Smells Smells
:( Frown Frown
:loipha: 033 033
:no: No No
:handshake: Handshake Handshake
:lacha: 011 011
:congratulate: Congratulate Congratulate
:simper: Simper Simper
:confused: Confused Confused
:bye: 029 029
:music: Music Music
:grimace: Grimace Grimace
:tuc: 010 010
:complaint: Complaint Complaint
:Sick: Sick Sick
:baiphuc: 027 027
:moneygrubber: Moneygrubber Moneygrubber
:gasmask: Gasmask Gasmask
:khoa: 009 009
:bemused: Bemused Bemused
:savage: Savage Savage
:mad: Mad Mad
:rolleyes: Roll Eyes (Sarcastic) Roll Eyes (Sarcastic)
:cool: Cool Cool
:eek: EEK! EEK!

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:30 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.