NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Hỏi đáp
Nạp lại trang này Danh sách mặt cười

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Mặt cười
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:hoanho: 024 024
:mail: Mail Mail
:gaolbird: Gaolbird Gaolbird
:welcome: Welcome Welcome
:rang: 007 007
:awkward: Awkward Awkward
:research: Research Research
:matlac: 022 022
:kiss: Kiss Kiss
:fortunecat: Fortunecat Fortunecat
:ThumbsUp: ThumbsUp ThumbsUp
:thuoc: 006 006
:khocloc: 053 053
:please: Please Please
:gian: 021 021
:king: King King
:fierce: Fierce Fierce
:telephone: Telephone Telephone
:luoi: 005 005
:he: 052 052
:pitiful: Pitiful Pitiful
:p Stick Out Tongue Stick Out Tongue
:hoi: 018 018
:kick: Kick Kick
:expect: Expect Expect
:swimming: Swimming Swimming
:nguong: 004 004
:quy: 051 051
:pig: Pig Pig
;) Wink Wink
:sau: 017 017
:infatuated: Infatuated Infatuated
:embarrassing: Embarrassing Embarrassing
:surrenders: Surrenders Surrenders
:khoc: 003 003
:hi: 045 045
:peep: Peep Peep
:D Big Grin Big Grin
:ngu: 014 014
:incense: Incense Incense
:dining: Dining Dining
:superman: Superman Superman
:cuoi: 001 001
:them: 040 040
:ok: Ok Ok
:o Embarrassment Embarrassment
:angel: 013 013
:heart: Heart Heart
:cutesmile: Cutesmile Cutesmile
:snicker: Snicker Snicker
smiles Mat cuoi Mat cuoi
:votay: 034 034
:nosebleed: Nosebleed Nosebleed
:) Smile Smile
:nhaymat: 012 012
:Happy: Happy Happy
:coy: Coy Coy
:smells: Smells Smells
:( Frown Frown
:loipha: 033 033
:no: No No
:lacha: 011 011
:handshake: Handshake Handshake
:congratulate: Congratulate Congratulate
:simper: Simper Simper
:confused: Confused Confused
:bye: 029 029
:music: Music Music
:grimace: Grimace Grimace
:tuc: 010 010
:complaint: Complaint Complaint
:Sick: Sick Sick
:baiphuc: 027 027
:moneygrubber: Moneygrubber Moneygrubber
:gasmask: Gasmask Gasmask
:khoa: 009 009
:bemused: Bemused Bemused
:savage: Savage Savage
:mad: Mad Mad
:rolleyes: Roll Eyes (Sarcastic) Roll Eyes (Sarcastic)
:cool: Cool Cool
:eek: EEK! EEK!

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:56 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.